Κίεβο
Μετάφραση σε απευθείας σύνδεση
_ Filed κατώτερος

Online διαφήμιση ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
Στατιστικά στοιχεία ιστότοπου
Επισκέπτες ανά χώρα
Στους πελάτες πάνω από το παρελθόν 24 ώρες
Flag Counter
Яндекс.Метрика

Online διαφήμιση ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Εγχειρίδιο: Θέατρα του Κιέβου

Εγχειρίδιο: Θέατρα του Κιέβου

Σε 2002 году в Академии водного транспорта им. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, по инициативе ректора, капитана дальнего плавания, профессора Михайлова Василия Сергеевича, был создан центр культуры и исскуств. Все время работы центра В.С. Михайлов активно поддерживал наши творческие начинания, и безΔιαβάστε περισσότερα

Танцевальная компания «Lelio» создана танцовщицей и хореографом Лилией Климчук с целью реализации творческого потенциала человека.

Хореография «Lelio» строится между классическими традициями танца и современными направлениями искусства движения, между мистикой и эротикой, между духовным и физическим, в поиске сохранения Баланса, Оптимальности,… Διαβάστε περισσότερα

Фасад театра на Ереванской далек от готической таинственности. Расположен он в доме, выстроенного в стиле обыденного социалистического реализма. Тем не менее, спустившись в театр, понимаешьназвание на самом деле соответствует действительности. В узеньких коридорах обязательна встреча с хозяевами «замка»:… Διαβάστε περισσότερα

Университет ведет активную работу, направленную на развитие национального сознания и духовной культуры, на последующее усовершенствование художественного образования, высокопрофессиональное воспитание творческой молодежи. Оптимальное соотношение гуманитарной, фундаментальной и специальной подготовки будущих мастеров театра, кино и телевидения — важнейшее задание университету. Это отображеноΔιαβάστε περισσότερα

Здание Национальная музыкальная академия Украины им. П. Και. Чайковского (Киевская консерватория) основана в 1913 как высшее учебное заведение музыкального училища Киевского отделения Русского музыкального общества.

Само здание консерватории было сооружено в 1897 году как гостиница Континенталь, во время второй мировойΔιαβάστε περισσότερα

Киевский Центр Современного Искусства «ДАХ» открыт 12 ноября 1994 года человеком, который на тот момент не связывал свою судьбу с намерением серьезно заниматься театром и искусством. Возникшее он называл «отелем искусств», своеобразной открытой площадкой с именем «ДАХ», символом которой сталаΔιαβάστε περισσότερα

Создание именно в Киеве театра современной хореографии «КИЕВ МОДЕРН-БАЛЕТ», возглавляемого Раду Поклитару, одним из известнейших молодых балетмейстеров Европы, – большое событие в современной художественной жизни, какой Украина может действительно гордиться.

Ведь имя этого хореографа всегда связывают с наиболее интересными экспериментамиΔιαβάστε περισσότερα

Θέατρο «С того Света» на своем пути много раз изменял свое имя (Λέσχη «Homo ludens», Θέατρο «Дельфы», Θέατρο «Город праздничных собраний», Похороны, Θέατρο «Призрак», «Театр с того света».)

Театральная школа-студия «Дельфы» возникла в 1996 έτος.

Работает, обучая молодёжь театральным профессиямΔιαβάστε περισσότερα

Здесь можно разговаривать с тенью Шекспира, здесь витает дух Воланда и его бессметрного автораМихаила Булгакова

Сердце Киева, где бурлит культурная жизнь города, пульсирует история минувших веков.

Андреевский спуск

Гуляешь по Андреевскомуи теряешь чувство времени.

Этот спускΔιαβάστε περισσότερα

Специфика театра «Вільна сцена» в том, что это, в первую очередь, волевой, индивидуальный проект одного человека — режиссера по имени Дмитрий Богомазов. Он активно проповедует демократичный театр, как альтернативу тоталитарному.

На практике это означает, что спектакли не навязывают зрителю общихΔιαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 512345

Online διαφήμιση ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ

Online διαφήμιση ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
ιστοσελίδα 8 από 10 Βάσει των 75 αξιολογήσεις. 36 σχόλια χρηστών.